GHEORGHE ŞTEFANOV, Wittgenstein despre sensul lumii în Tractatus 6.41 – O analiză critică

Abstract.

The following text constitutes a critical analysis of 6.41, from Tractatus Logico-
Philosophicus. As I have understood it, the paragraph contains an argument (central to
Wittgenstein’s book) meant to support the conclusion at 6.421: “It is clear that ethics
cannot be expressed. (…)”. In what follows I aim to do three things. First, I will talk about
the context of 6.41. Then I will try to reconstruct the argument of 6.41 such that its logical
structure becomes apparent. Finally, I will consider several critical reactions which could
target the argument in its reconstructed form and try to claim that a critical evaluation of
Wittgenstein’s argument is nowhere near an end.

Rezumat.

Textul următor reprezintă o analiză critică a paragrafului 6.41 din Tractatus
Logico-Philosophicus. Așa cum l-am înțeles, textul conține un argument, central pentru
întreaga lucrare 2 , menit să susțină concluzia din 6.421: „Este clar că etica nu poate să fie
exprimată” 3 . În cele ce urmează îmi propun să fac următoarele lucruri. În primul rând,
voi vorbi despre contextul paragrafului respectiv. Voi încerca, apoi, să reconstruiesc
argumentul din 6.41 în așa fel încât structura logică a acestuia să devină vizibilă. În fine,
voi lua în considerare câteva reacții critice posibile la adresa argumentului reconstruit,
încercând să susțin că evaluarea critică a acestuia e departe de a se fi încheiat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *