MIRCEA FLONTA, O a doua critică a rațiunii teoretice? Conceptul cunoașterii înTractatus

Abstract.

Is there a relationship between the goals pursued and presented in the Critique
of Pure Reason and in Tractatus logico-philosophicus? This text argues that such a relationship
will be ascertained if we will compare Kant’s answer to the question “How are synthetic a
priori judgments possible?” with the Tractarian answer to the question “How are propositions
of natural science possible?”. Based on this comparison, the Tractatus may be deemed to
be a “new critique of theoretical reason”. As in the case of the critique of theoretical
reason undertaken by Kant, the object of Tractarian investigation is constituted by
ascertaining internal requirements for possessing knowledge of the world.


Rezumat.

Există o relație între obiective urmărite şi rezultate prezentate în Critica raţiunii pure şi în Tractatus logico-philosophicus? Se susține şi se argumentează că o asemenea
relație va putea fi stabilită dacă vom compara răspunsul lui Kant la întrebarea “Cum
sunt posibile judecăți sintetice a priorice?” şi cu răspunsul dat în Tractatus la întrebarea
“Cum sunt posibile propoziții ale ştiinței naturii?”. Pe temeiul acestei comparații,
Tractatus-ul poate fi caracterizat drept “o nouă critică a rațiunii teoretice”. Ca şi în cazul
criticii rațiunii teoretice întreprinse de Kant, obiectul cercetării în Tractatus îl constituie
determinarea cerinţelor interne ale cunoaşterii lumii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *