2020, Vol XIV, Issues 1 and 2 (double issue)

Volume 1

CONSTANTIN STOENESCU, Editor’s Note / Nota Editorului …………………………… 7/9
MIRCEA FLONTA, O a doua critică a rațiunii teoretice? Conceptul cunoașterii în
Tractatus
………………………………………………………………………………………………….. 11
GHEORGHE ŞTEFANOV, Wittgenstein despre sensul lumii în Tractatus 6.41 – O
analiză critică
………………………………………………………………………………………….. 23
JAMES CARGILE, Russell’s Formal Logic ………………………………………………………….. 37

Volume 2

CONSTANTIN STOENESCU, Este suficientă claritatea? Câteva considerații despre
receptarea propoziției 4.112 din Tractatus
………………………………………………… 47
EMANUEL ȘTEFAN, Filosofie și paradox: sensul unei cărți pline de nonsensuri …… 71
JAMES CARGILE, Epimenides …………………………………………………………………………… 89