Tag: viață

MIRCEA FLONTA, Cunoașterea și valorile

Rezumat: Prin raportare la folosiri curente ale expresiilor cunoaștere și valoare, cȃt și launele elaborări ale acestor concepte în literatura filosofică, se argumentează în favoareaunei abordări în care distincția cunoaștere-valori este gândită ca opoziție polară, cadistincție între condiționat și necondiționat, relativ și absolut.Sunt evidențiate și discutate unele consecințe ce rezultă din această abordarepentru înțelegerea relației…

Continue reading