Category: Mircea Flonta

MIRCEA FLONTA, O a doua critică a rațiunii teoretice? Conceptul cunoașterii înTractatus

Abstract. Is there a relationship between the goals pursued and presented in the Critiqueof Pure Reason and in Tractatus logico-philosophicus? This text argues that such a relationshipwill be ascertained if we will compare Kant’s answer to the question “How are synthetic apriori judgments possible?” with the Tractarian answer to the question “How are propositionsof natural…

Continue reading

MIRCEA FLONTA, Cunoașterea și valorile

Rezumat: Prin raportare la folosiri curente ale expresiilor cunoaștere și valoare, cȃt și launele elaborări ale acestor concepte în literatura filosofică, se argumentează în favoareaunei abordări în care distincția cunoaștere-valori este gândită ca opoziție polară, cadistincție între condiționat și necondiționat, relativ și absolut.Sunt evidențiate și discutate unele consecințe ce rezultă din această abordarepentru înțelegerea relației…

Continue reading