blog

Despre SRFA

Societatea Română de Filosofie Analitică (SRFA) este o asociaţie non-profit menită sa contribuie la promovarea filosofiei analitice în România. Ea e deschisă tuturor cetăţenilor români şi străini care subscriu la statutul şi idealurile profesionale ale Societăţii.

Societatea Română de Filosofie Analitică este afiliată la Societatea Europeană de Filosofie Analitică.

Societatea Română de Filosofie Analitică editează Revista Română de Filosofie Analitică (în limba română). Această revistă a luat naştere din nevoia de a reuni contribuţiile filosofilor de factură analitică, mai cu seamă români, în orice domeniu al reflecţiei filosofice: metafizică, logică, epistemologie, filosofia ştiinţei, filosofia limbajului, filosofia minţii, etică, filosofie politică, istoria filosofiei, estetică etc.. Se acceptă şi contribuţiile filosofilor străini, în limba engleză sau în traduceri româneşti.

Filosofia analitică în sensul larg pe care i-l conferă Societatea Europeană de Filosofie Analitică se caracterizează înainte de toate prin urmărirea clarităţii discursului filosofic, prin accentul pus pe argumentarea filosofică explicită, precum şi prin cerinţa ca orice punct de vedere să fie supus evaluării critice. Apropierea faţă de spiritul ştiinţific şi chiar utilizarea unor metode ştiinţifice e o altă trăsătură a acestui stil de filosofare.

Filosofia analitică este un model general de filosofare caracteristic mai ales comunităţii filosofice anglo-saxone, dar originile filosofiei analitice sunt pe continent (Frege, Grupul de la Berlin, şcolile de la Varşovia şi Lvov, Cercul Vienez, Wittgenstein), iar idealurile filosofiei analitice sunt considerate a fi universale. Filosofia analitică nu este doar dominantă în viaţa culturală a ţărilor din America de Nord, Australia şi  ţările nord-europene, dar în marile universităţi britanice şi americane se spune adesea că stilul analitic de filosofare poate fi învăţat şi alături de Aristotel, Hume sau Kant, nu doar împreună cu Russell, Moore sau Rawls.

SRFA a fost înfiinţată la data de 1 noiembrie 2007, prin decizia Judecătoriei Sectorului 5, Nr. 9685/302/2007 din data de 01.11.2007, având un statut propriu şi sediul în Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, 060024.

Mai multe

Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.