blog

Gheorghiu Dumitru

Prof. univ.dr., Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Autor al unor cărţi, studii, articole şi cercetări în domeniul logicilor neclasice, în special al logicilor paraconsistente, al teoriei argumentării, al logicii juridice şi al silogisticii

Publicaţii

Cărţi

 1. Logică juridică, Editura Pro Transilvania, Bucureşti, 1998 (în colaborare).
 2. Logică generală, două volume, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001.
 3. Statistică pentru psihologi, Editura Trei, Bucureşti, 2004, 2007, 2008.
 4. Ex falso quodlibet. Studii de logică paraconsistentă, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004 (coordonator).
 5. Existenţă, contradicţie şi adevăr, Editura Trei, Bucureşti, 2005.
 6. Istoria logicii româneşti, Editura tehnică, Bucureşti, 2006 (coautor).

Studii şi articole

 1. „Adnotări la un capitol de istoria logicii – implicaţia strictă”, Revista de filosofie, nr. 2/1986.
 2. „A decision Procedure for Propositional Logic”, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Serie de Philosophie et Logique, nr. 1/1989.
 3. „Substituţia şi problema deciziei în logica standard”, Revista de filosofie, nr. 5-6/1990.
 4. „Principiile necontradicţiei şi terţului exclus, raporturile de opoziţie din pătratul logic şi noţiunea de negaţie”, Analele Universităţii Bucureşti, seria Filosofie, 1995.
 5. „Negaţia contrară şi negaţia subcontrară”, Analele Universităţii Bucureşti, seria Filosofie, 1998.
 6. „O analiză logică a lacunelor şi antinomiilor în drept”, Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Filosofie, 1999.
 7. „Atribuiri de atitudini propoziţionale. Aspecte logice”, Revista de filosofie, 3-4/2003
 8. „Persistenţa personală”, Analele Universităţii Titu Maiorescu, seria Psihologie, 1/2004.
 9. „Intuiţionism, paraconsistenţă, contrarietate şi subcontrarietate”, în volumul Ex falso quodlibet. Studii de logică paraconsistentă, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004.

 

Contact

Email: dumitru.gheorghiu@utm.ro

Trimite un mesaj

Nume:
 
Telefon:
 
Email:
 
Mesaj:
 
Completaţi:
   
 
Trimite
Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.