blog

Flonta Mircea

Profesor dr. Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

Domenii de interes: filosofia ştiinţei, filosofia limbajului, studii kantiene, filosofia lui Wittgenstein.

Câteva teme de cercetare: surse ale rupturii de comunicare între Carnap şi Quine în controversa asupra analiticităţii; presupoziţii filosofice în ştiinţa exactă; natura consensului ştiinţific; conceptul „filosofiei cercetătorului” cu referire specială la interpretarea mecanicii cuantice; relaţia dintre filosofia transcendentală, principiile metafizice ale ştiinţei naturii şi fizica newtoniană la Kant; teoria evoluţiei ca tip de teorie ştiinţifică în relaţie cu teoriile ştiinţelor exacte şi cu explicaţiile istorice.

Traduceri  din operele filosofice ale lui D. Hume, I. Kant, A. Einstein, M. Schlick, L. Wittgenstein, K. R. Popper (în colaborare).

Publicaţii

1. Adevăruri necesare? Studiu monografic asupra analiticităţii. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975, 262 p

2. A “weak” and a “strong” version the incommensurability thesis, Revue Roumaine de Sciences Sociales, tome 22, 3-4, 1978, 395-406

3. Newtonische Physik und Reine Naturwissenschaft in der K. d. r. V.
, in (Hg.) G. Funke, Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses, Bonn, 1981, S. 22-28.

4. Perspectiva filosofică şi raţiune ştiinţifică. Presupoziţii filosofice în ştiinţa exactă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică si Enciclopedică, 1985, 392 p

5. Zwei Erkenntnisbegriffe, in Noesis XVIII, Bukarest, 1992, S. 85-93.

6. Über die Abgrenzung wissenschaftlicher Erkenntnis, in Noesis XIX, Bukarest, 1994, S. 51-59.

7. Imagini ale ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 1994, 240 p

8. Does the Scientific Paper Accurately Mirror the very Grounds of Scientific Assessment?, in Theoria, XI Jahrgang, N. 27, Sept. 1996, 19-31.

9. A Gulf of Misunderstanding. Between Radical Relativism and Rough Realism, in Millenium III, Summer 1999, S. 189-198.

10. Emergenta principiului corespondentei si problema relatiei intre teorii fizice fundamentale, in Ed. C.Grecu, J.Lucica, Logic and Ontology, Bucureşti, Editura Trei, 1999, 273-307

11. Gemäßigter und radikaler erkenntnistheoretischen Naturalismus, in (Hg.) G. Keil, H. Schnädelbach, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2000, 163-186.

12. Philosophisches Verstehen. “Besser Sehen”, in Eds. M.Flonta,G.Stefanov, Ludwig Wittgenstein in the 20th Century Philosophy, in romanian,  Iasi, Editura Polirom, 2002, 195-204

13. Kant în lumea lui şi în cea de azi,  Iaşi, Editura Polirom, 2005, 311 p

14. Gânditorul singuratic. Critica şi practica filosofiei la Ludwig Wittgenstein, Bucharest, Editura Humanitas, 2008, 391 p

15. Darwin şi după Darwin. Studii de filosofie a biologiei, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 319 p

Contact

Trimite un mesaj

Nume:
 
Telefon:
 
Email:
 
Mesaj:
 
Completaţi:
   
 
Trimite
Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.