blog

Ducu Cristian

Drd. Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, CNR-UNESCO, Comisia Naţională de Bioetică

Cristian Ducu este doctorand în Filosofie Morală al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată din aceeaşi instituţie. El deţine calitatea de membru fondator şi în Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti şi în cadrul Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics.

Cristian are o experienţă de peste 8 ani în domeniul consultanţei de management (în special în dezvoltarea de sisteme de management de etică şi conformitate şi schimbare organizaţională), audit non-financiar şi training. La începutul lui 2007, el a lansat primul program de specializare din Europa pentru Responsabilii de Etică şi Conformitate (Ethics & Compliance Officers) din companii, instituţii publice şi ong-uri. Prin intermediul acestui program, el ajută la formarea primilor specialişti în domeniul Eticii şi Conformităţii din România.

În 2008, a iniţiat prima şi cea mai longevivă serie de conferinţe din România, cu participare internaţională, dedicată Eticilor Aplicate, şi anume “Bucharest Conference in Applied Ethics” (www.bcae.ro). În 2012, alături de colegii din Centre for Advanced Research in Management in Applied Ethics, Cristian a iniţiat o nouă serie de conferinţe, de data această concentrată pe etica în comunicare (i.e., etica mass-media, etica new media, etica în publicitate, etica în relaţii publice etc.): “European Media Ethics Congress” (www.mediaethics.ro).

Din 2009, Cristian coordonează proiectul multi-anual "Managementul Eticii şi Conformităţii în organizaţiile publice şi private din România" (www.etica-aplicata.ro), realizat cu sprijinul Fundaţiei Dinu Patriciu şi Smart Solutions & Support, România.

De asemenea, el este membru al Comitetului Naţional de Bioetică al CNR UNESCO şi participă alături de colegii săi din Centrul de Cercetare în Etică Aplicată la diferite proiecte de cercetare şi de elaborare de strategii naţionale în domeniul educaţiei şi managementului eticii în organizaţii.

Din anul universitar 2010-2011, Cristian coordonează seminariile de etică şi etică mass-media de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Publicaţii

 • Cristian Ducu – Rolul argumentului funcţiei în etica aristotelică; în “Revista de Filosofie Analitică”, vol. IV, 2010, nr. 1, pp. 71-97.
 • Cristian Ducu – Argumentele lui John Stuart Mill pentru non-intervenţie; in “Revista de Filosofie Analitică”, vol. I, 2007, nr. 1, pp. 109-126.
 • Cristian Ducu – Conceptul de fericire în comentariului lui Thoma de Aquino la “Etica nicomahică”; in “Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie”, vol. 2, new series, 2002, pp. 27-42.
 • Cristian Ducu – Între Holocaust şi Jihad: două fenomene ale violenţei; in “Buletinul Universităţii Petro-Gaze din Ploieşti”, vol. LVI, Seria Ştiinţe Umaniste, 2004, nr. 5, pp. 131-137.
 • Cristian Ducu – “Jos cu RSC-ul! Sus etica în afaceri!” Regândind locul RSC în arhitectura organizaţiilor; în Borţun, Dumitru (ed.) – Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţiile publice la dezvoltarea durabilă; SNSPA, Bucureşti, 2010, pp. 68-82. ISBN: 978-973-711-282-8.
 • Cristian Ducu – J.S. Mill’s Arguments on Non-Intervention; in V. Mureşan & C. Ducu (eds.) – Proceedings of the International Conference “John Stuart Mill 1806-2006”, Bucharest, November 3-4, 2006; University of Bucharest Press, Bucureşti, 2008, pp. 153-174.
 • V. Mureşan & C. Ducu (eds.) – Proceedings of the International Conference “John Stuart Mill 1806-2006”, Bucharest, November 3-4, 2006; University of Bucharest Press, Bucureşti, 2008.
 • Aristotle – Etica nicomahică I.7; Tr. Cristian Ducu, in Valentin Mureşan – Comentariu la “Etica nicomahică”; Humanitas, Bucureşti, 2006 (2007II), pp. 367-371.
 • Brian Ellis – Ce îşi propune să facă ştiinţa; Tr. Cristian Ducu, în M. Flonta & G. Nagâţ & Gh. Ştefanov (eds.) – Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice; Edit. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, pp. 261-271.
 • Thomas Kuhn – Drumul de la “Structură”; Trs. Cristian Ducu & Izabella Ghiţă, in M. Flonta & G. Nagâţ & Gh. Ştefanov (eds.) – Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice; Edit. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, pp. 225-235.
 • David Hume – Eseuri politice; Ed. Emanuel Socaciu, Trs. B.M. Asaftei & C. Ducu, Incitatus, Bucureşti, 2002.

Contact

Trimite un mesaj

Nume:
 
Telefon:
 
Email:
 
Mesaj:
 
Completaţi:
   
 
Trimite
Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.