blog

Achim Andrei Alexandru

Dr., Universitatea de Nord din Baia Mare

În prezent, sunt asist. univ. dr. la Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane, Teologie, Arte, unde ţin seminarii de logică, filosofia limbajului, epistemologie şi filosofie contemporană.

Publicaţii

•    Câteva consideraţii asupra paradoxului lui Russell, Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Litere, Universitatea de Nord, Baia Mare, Seria A, Ştiinţe socio-umane, Fascicola Filosofie-Teologie, volumul XIV, 2004;
•    Schiţă de onto-logie tractariană, Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Litere, Universitatea de Nord, Baia Mare, Seria A, Ştiinţe socio-umane, Fascicola Filosofie-Teologie, volumul XV, 2005;
•    Blaga vs. Bergson. Problematica omului în Meridian Blaga VI, Tomul Filosofie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, p. 17-26
•    A spune şi a arăta. Onto-logia în Tractatus Logico-Philosophicus, Editura Lumen, Iaşi, 2006, 66 p., ISBN-10: 973-7766-83-0; ISBN-13: 978-973-7766-83-0
•    Despre mister la Lucian Blaga şi Ludwig Wittgenstein, în Meridian Blaga 7, Tom 2-Filosofie, . Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 9-18
•    What Colours Can Teach Us. The Logic of Colours in the Work of Ludwig Wittgenstein, în Teodor Dima, Dan Sîmbotin (ed.), Konwledge and Action within the Knowledge Based Society. Epistemology, Proceedings of the International Conference Baia Mare, 9-12 December 2010, Baia Mare – Romania, Ed. Institutul European, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-611-806-7, p. 11-20 (lucrare în curs de apariţie).

Contact

Email: cogito.ergo.boom@gmail.com

Trimite un mesaj

Nume:
 
Telefon:
 
Email:
 
Mesaj:
 
Completaţi:
   
 
Trimite
Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.